Hotline

Nữ sinh biến ghế thành sọt rác cực sáng tạo

Nữ sinh biến ghế thành sọt rác cực sáng tạo

Chiếc ghế nhựa trở thành chỗ đựng rác lý tưởng với tiêu chí 'bao đẹp, bao chất, bao rộng'.
Chia sẻ nhận được hàng ngàn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng ngàn lượt thích.

Chỉ cần lật ngửa chiếc ghế...

Chỉ cần lật ngửa chiếc ghế...

... và cho túi bóng vào là đã có chiếc sọt rác bao rộng.

... và cho túi bóng vào là đã có chiếc sọt rác bao rộng.

Theo Vnexpress

BÌNH LUẬN

Refresh