Hotline

Chúa sơn lâm “gây mất hình tượng” vì gương mặt gây cười

Gương mặt gây cười của hổ khoang vàng. Gương mặt gây cười của hổ khoang vàng.

Con hổ khoang vàng có đôi mắt cũng như gương mặt khiến nhiều người hài hước: 'Thời oanh liệt nay còn đâu'.
Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Con vật nhìn không oai vệ như đồng loại.

Con vật nhìn không oai vệ như đồng loại.

Gương mặt buồn...

Gương mặt buồn...

... và đôi mắt bé xíu.

... và đôi mắt bé xíu.

Thời oanh liệt nay còn đâu.

Thời oanh liệt nay còn đâu.

Gương mặt hài hước của hổ khoang vàng.

Gương mặt hài hước của hổ khoang vàng.

Theo Vnexpress

BÌNH LUẬN

Refresh