• Đường dây nóng: 096.733.5089
  • RSS

đổi mới để thích ứng

Giảng viên đổi mới để thích ứng với Cách mạng 4.0
GD&TĐ - Để thực hiện mục tiêu “Chuyển mạnh quá trình GD từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”, các trường đại học cần phải đổi mới thực sự nhanh chóng, trước hết là đổi mới hoạt động quản lí của nhà trường và đội ngũ giảng viên.

Giáo dục 16:51, 12/06/2019