• Đường dây nóng: 096.733.5089
  • RSS

Chăm sóc sức khỏe phi hành đoàn sao Hỏa

Chăm sóc sức khỏe phi hành đoàn lên sao Hỏa
GD&TĐ - Những chuyến thám hiểm có phi hành đoàn trên sao Hỏa dự kiến khởi động vào đầu những năm 30 thế kỷ XXI. Mặc dù có nhiều rào cản kỹ thuật, vật lý và tâm lý, các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác nhau, từ nhiều quốc gia khác nhau luôn phát triển những khả năng để có thể đạt được thành tựu mang tính đột phá. Một trong những thách thức cơ bản của sứ mệnh sao Hỏa là bảo đảm được hệ thống chăm sóc y tế cho các phi hành gia.

Khoa học 14:54, 14/08/2019