• Đường dây nóng: 096.733.5089
  • RSS
Khoa học
Nghiên cứu và Đào tạo vì sự phát triển bền vững Kinh tế biển Việt Nam

Nghiên cứu và Đào tạo vì sự phát triển bền vững Kinh tế biển Việt Nam

DĨ HẠ - 16:21 28/12/2016

Tham gia Hội thảo có đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học về biển, đại diện cơ quan quản lý các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, các trường đại học đào tạo các chuyên ngành liên quan đến biển, hải dương học, môi trường, kinh tế; lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh tế biển.

Xuất phát từ những tiềm năng, lợi thế của biển đảo cũng như sự hội nhập ngày càng mạnh mẽ về kinh tế - văn hóa – xã hội của Việt nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh từ biển, giàu lên từ biển theo hướng phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP; 55-60% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện thêm một bước đáng kể đời sống cho nhân dân vùng biển và ven biển.

Tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế biển, đảo ở nước ta thời gian qua vẫn chưa xứng tầm với các điều kiện và lợi thế sẵn có. Để có được nhận thức đúng đắn về cơ hội, thách thức và các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của các đơn vị nghiên cứu và giáo dục, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các địa phương trong nghiên cứu và đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và Đào tạo vì sự phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

Hội thảo đã thực sự là một diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và mô hình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kinh tế biển; nghiên cứu chính sách và thực tiễn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển; các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác thống kê, dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực; xác định rõ tiêu chuẩn đào tạo và đa dạng hóa phương thức đào tạo phục vụ phát triển kinh tế biển, hải đảo, các mô hình khai thác bền vững tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt nam.

Báo cáo của PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi - Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển Việt Nam, Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN - đã đề cập đến vấn đề ào tạo “chuyên ngành” Kinh tế biển theo hướng tiếp cận “đa ngành”, làm sáng tỏ mục tiêu của hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển theo tiêu chí bền vững.

TS. Nguyễn Quốc Việt - Chủ nhiệm khoa Kinh tế phát triển, Giám đốc chương trình Thạc sĩ Kinh tế biển, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN - tập trung phân tích và làm sáng tỏ mục tiêu đào tạo của chương trình Thạc sĩ Kinh tế biển hướng tới phát triển bền vững Kinh tế biển Việt Nam.

TS. Dư Văn Toán - Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo - chia sẻ về hiện trạng ô nhiễm môi trường vũng vịnh ven biển trước sức ép của các hoạt động kinh tế - xã hội trong những năm gần đây. Báo cáo đề xuất cần phải có cơ chế đặc biệt quản lý vũng vịnh ven biển Việt nam phục vụ phát triển bền vững.

“Phát triển bền vững kinh tế biển từ thực tiễn của tỉnh Thái Bình” là tiêu đề bài báo cáo của TS. Cao Ngọc Lân, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày thực trạng, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế tỉnh Thái Bình gắn với lợi thế và tiềm năng biển của địa phương và theo hướng bền vững.

Hội thảo “Nghiên cứu và đào tạo vì sự phát triển bền vững Kinh tế biển Việt Nam” là diễn đàn khoa học hữu ích để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế biển Việt Nam trong thế kỷ XXI, thế kỷ của đại dương.

Dĩ Hạ

Bình luận của bạn đọc