Hotline

Vĩnh Long:

Tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu giáo viên thực hiện chương trình mới

Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) giai đoạn 2019 – 2025; trong đó một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được đưa ra là đảm bảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục và nhân viên triển khai thực hiện chương trình GDPT.

Theo đó, căn cứ chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, THCS, THPT năm 2018 của Bộ GD&ĐT, tổ chức tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu nhà giáo, CBQL giáo dục và nhân viên thực hiện chương trình GDPT 2018 theo lộ trình triển khai thực hiện ở từng cấp học, từng cơ sở giáo dục phổ thông ở các huyện, thị xã, thành phố.

Trên cơ sở rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án sắp xếp, bố trí sử dụng đội ngũ hiện có theo hướng hợp lý, hiệu quả. Thực hiện việc tuyển dụng, tinh giản biên chế đúng quy định, phù hợp với đặc thù của ngành Giáo dục ở từng địa phương trong tỉnh.

Trong đó, chú trọng việc xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn với giải pháp và lộ trình phù hợp để quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ bảo đảm có đủ năng lực và phẩm chất nghề nghiệp. Khắc phục tình trạng thiếu đội ngũ hoặc bố trí, sử dụng không đúng cơ cấu, không phù hợp với chuyên ngành đào tạo và không đúng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp.

Đảm bảo đủ số lượng, loại hình nhà giáo, CBQL giáo dục và nhân viên để thực hiện chương trình GDPT 2018 tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục thực hiện chương trình GDPT, giáo dục Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá nhà giáo, CBQL giáo dục theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành. Có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đối với những người chưa đạt chuẩn phù hợp. Thực hiện việc bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp đúng quy định.

Chọn lựa đội ngũ giáo viên, CBQL cốt cán của các cấp học tham gia tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức để làm nòng cốt trong việc bồi dưỡng nhà giáo, CBQL giáo dục tại địa phương.

Tổ chức bồi dưỡng tại địa phương theo hình thức trực tiếp kết họp với trực tuyến, đảm bảo 100% nhà giáo và CBQL giáo dục tham gia thực hiện chương trình GDPT 2018 được bồi dưỡng đúng quy định…

Hải Bình

BÌNH LUẬN

Refresh