• Đường dây nóng: 096.733.5089
  • RSS
Ảnh minh họa/internet.

Hà Nội hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia 2019

HẢI BÌNH - 12:48 05/06/2019

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi thành phố thành lập các Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra các khâu của kỳ thi.

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT quyết định thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm ưa công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm bài, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương; trường hợp cần thiết Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

Thanh tra Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và cơ sở giáo dục đại học tổ chức thanh tra, kiểm tra thi. Việc thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra lưu ý một số nội dung sau:

Thành lập các Đoàn thanh tra hoặc kiểm tra công tác chuẩn bị thi đối với các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi, tất cả các đơn vị dự kiến đặt Điểm thi; báo cáo kết quả cho Giám đốc sở trước ngày 15/6/2019.

Thành lập Đoàn thanh tra công tác in sao đề thi và coi thi có Trưởng đoàn, các tổ thanh tra trực tiếp và thành viên thanh tra độc lập như sau: Một thành viên thanh tra tại Vòng 2, khu vực in sao đề thi từ ngày Ban in sao đề thi nhận và niêm phong khu vực in sao đề thi đến khi kết thúc nhiệm vụ in sao đề thi;

Mỗi Tổ thanh tra trực tiếp tại một Điểm thi gồm có ít nhất 2 thành viên (trong đó có ít nhất 1 thành viên là cán bộ, giảng viên của cơ sở giáo dục đại học thuộc đơn vị phối hợp tổ chức thi);

Một Tổ trực thanh tra thi tại Sở gồm có ít nhất là 3 thành viên (trong đó có ít nhất 1 thành viên là cán bộ, giảng viên của cơ sở giáo dục đại học thuộc đơn vị phối hợp tổ chức thi): Theo dõi, nam thông tin về hoạt động các Tổ thanh tra coi thi; tham mưu xử lý những tình huống bất thường; tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất; báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời theo quy định. Thời gian trực thanh tra thi từ ngày bàn giao đề thi đến Điểm thi đến hết ngày 27/6/2019.

Tổ Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra: Tổ Giám sát có thể gồm nhiều nhóm, mỗi nhóm có ít nhất 3 thành viên (trong đó có ít nhất 1 thành viên là cán bộ, giảng viên của cơ sở giáo dục đại học thuộc đơn vị phối hợp tổ chức thi): giám sát hoạt động thanh tra thi tại tất cả các Điểm thi theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Thành lập 1 Đoàn thanh tra công tác chấm bài thi tự luận. Thành phần có cán bộ, công chức của Sở GD&ĐT, Thanh tra Sở và cộng tác viên thanh tra thuộc các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT (trong đó có ít nhất 1 thành viên là cán bộ, giảng viên của cơ sở giáo dục đại học thuộc đơn vị phối hợp tổ chức thi).

Thành lập 1 Đoàn thanh tra công tác phúc khảo bài thi tự luận, có ít nhất là 3 người (trong đó có ít nhất 1 thành viên là cán bộ, giảng viên của cơ sở giáo dục đại học thuộc đơn vị phối hợp tổ chức thi).

Lưu ý: Những người tham gia Đoàn thanh tra chấm thi tự luận thì không được tham gia trong Đoàn thanh tra phúc khảo bài thi tự luận.

Thành lập 1 Đoàn thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp, có ít nhất là 3 người. Thành phần có cán bộ, công chức của Sở GD&ĐT, Thanh tra Sở.

Trưởng đoàn thanh tra thi của Sở GD&ĐT là lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo Thanh tra Sở, thanh tra viên trở lên hoặc lãnh đạo phòng của Sở GD&ĐT.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc